Offisiell åpning av det NYE speidersenteret - en suksess!

 "Dette må du ikke gå glipp av”, het det i invitasjonen. Det var åpenbart mange enige i. Både speidere, foreldre og speidervenner. For det var over 100 tilstede ved den offisielle ”pang”-åpningen av NYE speidersenteret tirsdag 24. mai.  

Selv den geskjeftige 20 %-vaktmesteren (bildet t.h.) dukket opp ... Ellers var alt som det skulle: Høytidelig snorklipping (dvs. det var selvsagt  knivkutting som seg hør og bør speidere), store taler om prosjektet, takk og gaver til speiderens mange sponsorer og støttespillere, ikke minst takk til den kreative arkitekten, Arild Lauvland (bildet t.v.), som  har tegnet et bygg som går rett inn i speiderens store ledetråd om å være ute. Men likevel med å kunne være litt inne når været blir umulig.
    Så ble NYE speidersenteret testet ut som samlingsplass og nærmest konsertlokale ved denne store åpningen. Med flott sang av og med speiderlederen Kristina Jølstad Moi, med støtte på keyboard av den tidligere speiderlederen Dagfinn Nesje, og sannelig viste det seg ikke at også ungdomslederen i Hånes Frikirke og FriBU-arbeider Håvard Haugland også hadde speiderbak-grunn. Et bygg som utvilsomt bør kunne benyttes av øvrige barne- og ungdomsgrupper i  menigheten i sin virksomhet. Og hvem vet om ikke også eldretreff kan slå til med en sommerkonsert her en fin for-sommerdag. Med litt ekstra varme fra bålplassen, kanskje?
    God plass er det i alle fall, for det var slett ikke fullt med 100 til stede.
    At det også var servering etter vanlig ”anne”-standard skulle neppe være nødvendig å si. Det var nok av både pølser og blaudis for alle!
    Det var utvilsomt en fornøyd gruppeleder, Harald Høiberg, som pustet ut den kvelden etter en vellykket offisiell åpning av det NYE speidersenteret.
    At det ennå gjenstår litt for å få alt som det skal være, er en annen sak. Det kommer til høsten, sier speideren. Blant annet gjenstår innkjøp av benker og bord, foruten en fleksibel inndeling i patruljerom og ikke minst noe lys i lokalet. Men at det kommer, er ingen i speideren i tvil om ...
    Se mer fra feståpningen:
    - Bilder 1 og Bilder 2
    - Programmet
    - Stikkord om "anne"