Bønn

Og nå formaner jeg dere framfor alt å bære fram bønner...” (1. Timoteus 2.1)

Dette er en viktig ledetråd for menighetens bønnearbeid. Og vi tror og vet at bønn er viktig for hele menighetens virksomhet.

Derfor er det mange enkeltpersoner og familier som stadig søker Gud i bønn. Når menigheten samles til gudstjenester, er det gjerne noen som på forhånd har vært samlet i bønnerommet som står åpent fra kl. 10.30 til fri bønn hver dag det er gudstjeneste.

Hele menigheten får anledning til å ta del i den faste kirkebønnen ved hver gudstjeneste, hvor vi ber for menighet og misjon, for lokalmiljøet, for våre nabomenigheter og -forsamlinger, for verdenssamfunnet, frihet og rettferdighet.

Ønsker du selv å be om forbønn for personer eller situasjoner, kan du skrive dette på en lapp og legge enten i bønneskåla eller i bønnekrukka som foran hver gudstjeneste er plassert på bordet i bønnerommet. Bønnerommet ligger rett til høyre når du går inn hovedinngangen i kirka.

Bønnelapper i skåla bli lest opp og tatt med i kirkebønnen, mens lapper i bønnekrukka bare blir konkret mellom deg og Gud.

Vi ønsker også å invitere til å bli med i menighetens bønnefellesskap, under løftet fra Matteus 21.22: ”Og alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få.” Du finner mer om  bønnefellesskap i menyen til venstre.

Les mer om bønn for misjonen og vårt bønneansvar her.