Kontakt Oss

Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Randesund menighet

Tlf. 408 13 170
Menighetens kontor er betjent tirsdag, torsdag og fredag kl. 10-13.

Ansatte:
Pastor 
Unni Westli

Tlf. 97009182  e-post: unni.westli(a)frikirken.no

Kontorleder
Inger Lise Frigstad Johannessen
Tlf. 918 33 314, e-post: inger.johannessen(a)frikirken.no

Formann i eldsterådet: 
Glenn Austegard, mobil 98223743

(a) = @

Besøksadresse og postadresse:
Strømmeveien 49 (v/Strømme senter). Se KART
4638 Kristiansand

E-post.............  : randesund(a)frikirken.no    (a) = @
Bankkonto...... ..: 3000.63.81673
Org. nr. .............: 971 332 026

Utleie: kontakt menighetskontoret, tlf. 408 13 170

Bli med på e-postlisten
Menigheten bruker en e-postliste for å informere alle sine medlemmer om hva som skjer i menigheten. Denne listen er i hovedsak for de som er aktive/medlemmer i menigheten, og det er hovedsakelig intern informasjon som sendes ut i egne e-poster.

Annen kontaktinfo: