Gudstjenester

 Søndag formiddag er det gudstjeneste i kirka. Dette er menighetens storsamlinger, og her er det plass for alle.

Har du rundet tre år, er du velkommen til Skattkammeret – menighetens søndagsskole. Her er det barn og unge helt opp til ungdomsskolealder.

Gudstjenesten i kirkesalen preges av musikk, forkynnelse og forbønn. I løpet av en måned vil du finne ulike former på gudstjenestene. Noen er preget av mye lovsang, andre bærer sterkere preg av en fast liturgi. Felles for gudstjenestene er at alle er varmt velkomne, og at terskelen skal være lav.

Vil du vite mer om menigheten, finner du det her.

Hovedprogram
Du finner løpende oppdatert hovedprogram for menigheten i høyre spalte på hovedsiden. Om du ønsker programmet for hele semesteret, finner du det for høsten 2019 her.