Randesund Frikirke - Kirken på Strømme

Velkommen til Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Randesund menighet.

Menigheten ble etablert 18. desember 1977 og pr. 31.12.2014 var vi totalt 549 medlemmer. Menigheten tilhører Søndre presbyterium av Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Vi er plassert på østsida av Kristiansand, nærmere bestemt på Strømme i bydelen Randesund.

Som menighet ønsker vi å være til støtte og hjelp for dem som går her. Vi håper og ønsker at det skal være mulig å finne både et åndelig og sosialt fellesskap her.

Vil du bli medlem? Les mer eller skriv ut vår brosjyre her.