Dåp

Foreldre og menighet påtar seg ved dåp et ansvar og en forpliktelse til å gi den døpte opplæring.

Målet for kristendomsopplæringen er:

  • Å gi den døpte hjelp til vekst i kristen tro og liv, og
  • Å føre den døpte inn i det kristne fellesskap i menigheten.

Dåpssamtale og dåp
Gjennom dåpssamtale må foreldrene få veileding om hva dåpen innebærer og de forpliktelse det medfører å døpe barnet.
Kirken praktiserer både dåp av barn (som det normale i en etablert kirkesituasjon) og dåp av voksne (for dem som ikke er døpt som barn).
Når barna meldes til dåp, gjennomføres dåpssamtalen, der kontakten mellom foreldre og pastor knyttes og dåpsbetingelsene avklares og dato avtales.

Fadder-og forbederansvar
Vår kirke holder fast ved at hele menigheten har fadderansvar. I tillegg kan foreldre utpeke personlige faddere/ forbedere for barnet.

Dåpsoppfølging
Menigheten ønsker å hjelpe foreldrene til å oppdra barna til tro på den treenige Gud. Derfor har menigheten ulike aldersbestemte tilbud gjennom uka, rettet mot barn og ungdom. Søndag har menigheten sin hovedsamling, gudstjenesten, og vi ser det naturlig at foreldre har med seg barna sine hit så ofte som mulig, der barna vil få tilrettelagt undervisning under deler av gudstjenesten gjennom søndagsskolen.

Barn og nattverd
Menigheten ønsker gjennom dåpsopplæringen å legge til rette for at de barna som ser sammenhengen mellom tro på Jesus Kristus og nattverddeltagelse, kan få delta i nattverden. Menigheten ønsker å inkludere barna i menighetsfellesskapet, og den viktig del av dette fellesskapet er nattverden.