Diakonråd

Diakonrådets oppgave er  å lede og utføre menighetens diakonale arbeid i og utenfor menigheten. Les mer om diakonrådets ansvar og oppgaver her.

Diakonrådet består av :
Torgeir Rypestøl, tlf. 464 45 376
Elise Austegard, tlf. 926 16 512
Anne Gro Ausel tlf. 481 43 932 LEDER
Ivar Lund tlf. 900 38 770

Diakonrådet har oppnevnt personer i følgende funksjoner og tjenester: