Administrasjonsrådet

Administrasjonsrådet har ansvar for den administrative ledelse av menigheten, herunder bygninger, eiendommer og økonomi.
Les mer om administrasjonsrådets oppgaver her.

Administrasjonsrådet består av:
Øystein Jacobsen (leder), tlf. 916 12 800
Ivar H. Syvertsen (informasjon), tlf. 940 06 682
Torgny Strømme (økonomi), tlf. 992 10 302
Terje Jacobsen (bygg), tlf. 909 52 006

Administrasjonsrådet har oppnevnt personer i følgende funksjoner og tjenester:

Menighetens veileder "Om informasjon og kommunikasjon i Randesund Frikirke" finner du her.