Økonomi

Fakta om menighetens økonomi

Av et inntekstsbudsjett på totalt 2,2 mill. kr (2006) utgjør
• refusjon av kommunal ”kirkeskatt” 11%
• utleie av kirke og div. inntekter 3%
• givertjeneste, kollekt, messer og marked 86%


Disse inntektene bruker vi blant annet til
• lønn for våre 2,5 faste stillinger 42%
• vår kirkes felles misjonsarbeid 17%
• annet fellesvirke i vår kirke 15%
• samt kirkebygg, annonser, barne- og ungdomsarbeid, med videre

Som det fremgår ovenfor er menigheten helt avhengig av frivillige gaver og kollekter.
I stor grad er dette i den senere tid løst via avtalegiro med fast, månedlig overføring
til menigheten fra de enkelte medlemmer/givere.

Vil du vite mer om avtalegiro eller vite mer om hvordan du kan kjenne gleden og
velsignelsen ved å gi, kan du laste ned vår brosjyre om givertjenesten
i vår menighet
her.