Published on Randesund Frikirke (http://randesund-frikirke.no)

Vi vil gjøre Jesus synlig i Randesund

By
Created 25/06/2009 - 12:51

Med gjøre mener vi: Vi skal ikke bare høre, men gjøre. Vi ønsker å leve slik at folk takker vår far i himmelen.
    Med Jesus synlig mener vi: Vi vil at Guds kraft i oss skal gjøre Jesus erfarbar gjennom måten vi lever på og det vi prioriterer. Vi sikter ikke på å øke vår egen ære, men ønsker at både vi og andre skal bli mer takknemlige til Gud.
    Med Randesund mener vi: Vi er plassert i Randesund og dette er vår misjonsmark, men vi er åpne for at Herren sender oss ut på kortere og lengre oppdrag.

 Og de verdier som skal prege måten vi gjør tingene på og måten vi framstår i forhold til omverden og hverandre er: 
    Overgitte til Gud
Med dette mener vi: Med glede og tillit overgir vi råderetten over våre liv til den treenige Gud. I tillit til hans kraft og nåde hengir vi oss til Herren med våre styrker og svakheter. Vi opplever størst grad av helhet når vi utvikler en lyttende holdning som lærer oss å skjelne hva som er Guds vilje, derfor er forskjellige former for bønn som menighetens hjerteslag.Han som gir seg selv til oss i nattverden, hjelper oss til daglig å overgi våre drømmer og planer i hans hender. Han som gir seg selv til oss når Den hellige ånd hjelper oss å forstå det vi leser i bibelen, hjelper oss å ta imot sannheten om hvem han er og om hvem vi er. Han som møter oss gjennom dem vi møter i livet, hjelper oss å gi oss selv og ham til hverandre. Vi som ble overgitt til Herren i dåpen er underveis til Guds rike. Vi vil innrette våre liv ut fra dette og hengir oss til ham som over alt har veier og midler til å påvirke folk.  
    Rause
Med dette mener vi: Med raushet vil vi tjene de menneskene vi er i kontakt med; naboer, kollegaer, barn og unge. Vi vil raust inkludere mennesker med forskjellige uttrykksformer i våre fellesskap, selv om det ikke oppleves som kjent for oss, fordi vi sette pris på at Gud har gjort oss ulike. Med raushet vil vi gi av den økonomien vi forvalter som privat­personer og som menighet. Vi vil ikke frykte at vi ikke får nok selv, for vår Gud vet hva vi trenger og han ber oss gi som han selv gav. Vi vil være rause og overbærende med andres svakheter, fordi vi selv er tilgitt mye. 
    Modige
Med dette mener vi: Vi er modige fordi vi tror Herren er med oss. I tillit til hans kraft og nåde vil vi våge å gjøre ting vi ellers ikke ville våget. Også når det han ber oss om virker vanskelig og kanskje umulig. Vi vil våge å trå ut av vår egen komfortsone når Herren ber oss om det. I tillit til hans kjærlighet vil vi våge å snakke sant om livene våre og troen vår til folk som kjenner Herren og til folk som ennå ikke har blitt kjent med ham. Vi tror at han vil lyse gjennom oss, og vi vil frimodig snakke med og tilby hjelp til mennesker som har behov for at Herren kommer nær til dem.

Noen ganger gir motet utslag i kjærlighet, utholdenhet og tålmodig­het som gjør at vi holder ut unaturlig lenge for kjærlighetens skyld. Andre ganger må motet bli synlig i viljen til å ta et brudd med negativ fortid og janteloven.

Her finner du någjeldende og tidligere strategidokumenter:
- Strategidokument for Randesund Frikirke 2007 [0]
- Strategiplan for Randesund Frikirke 2004 [0]

 


Source URL:
http://randesund-frikirke.no/menigheten/285